hunt

Om GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) presenteras vartannat år på ett flertal utställningsarenor i Göteborg.

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) är ett projekt i samtidskonst som inträffar vartannat år i Göteborg. Sedan starten 2001, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga, spännande biennalerna i Europa. Till varje ny upplaga bjuder GIBCA in en eller flera internationellt verksamma curatorer att ingå i en dialog med staden Göteborg, dess invånare, den konstintresserade och konstnärer runt om i världen.
 
Utifrån en aktuell tematik erbjuds såväl besökare som konstliv en konstupplevelse av högsta internationella kvalitet. Både svenska och internationella konstnärer bjuds in att presentera befintliga verk och nya platsspecifika konstverk där det lokala västsvenska och Göteborgska är en viktig utgångspunkt. Göteborg är en stad med en särpräglad arbetarhistoria och hamnkultur. Staden har en dynamisk historia där både det etablerade och det självorganiserade fria kulturlivet tar plats.
 
Som en plattform för den internationella samtidskonsten utgör biennalen en viktig knutpunkt mellan det lokala, nationella och internationella konstlivet.
Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum både på de etablerade konstinstitutionerna och i det offentliga rummet. Genom programverksamhet som workshops, seminarier och föreläsningar erbjuds besökarna fördjupa sin kunskap om aktuella frågeställningar inom samtidskonsten. Ett utvidgat konstpedagogiskt program engagerar såväl barn som unga i ett rikt utbud av aktiviteter, workshops och visningar på alla utställningsplatser för biennalen.
 
Tidigare upplagor och etablerade curatorer: 
 
  • Ewa Brodin, Britt Ignell och Lasse Lindqvist: Experience – Dissolution (GIBCA 2001)
  • Carl Michael von Hausswolf: Against All Evens. (GIBCA 2003)
  • Sara Arrhenius: more! than this – Negotiating Realities (GIBCA 2005)
  • Edi Muka och Joa Ljungberg: Rethinking Dissent  (GIBCA 2007)
  • Celia Prado och Johan Pousette: What a Wonderful World (GIBCA 2009)
  • Sarat Maharaj, Dorethee Albrecht, Stina Edblom, Gertrud Sandqvist: Pandemonium – Art in a Time of Creativity Fever (GIBCA 2011)
  • Katerina Gregos, Andjeas Ejiksson, Ragnar Kjartansson, Claire Tancons, Joanna Warsza: Play! Recapturing the Radical Imagination (GIBCA 2013)
  • Elvira Dyangani Ose: A Story within a Story... (GIBCA 2015)
  • Nav Haq: WheredoIendandyoubegin – On Secularity (GIBCA 2017)
  • Lisa Rosendahl: Part of the Labyrinth (GIBCA 2019)

Initiativtagare är Göteborgs Stads kulturnämnd och sedan 2006 är Röda Sten Konsthall huvudman för GIBCA.


Bild: William Hunt - Paranalia – For 5 dancers; an exercise in suspension, cooperation and obstruction (2013) under GIBCA 2013.
Foto: Attila Urban