manuel

Ljudkonst i stan

Mellan 2019–2021 ansvarar Göteborg Konst för temporära konstgestaltningar runtom byggplatserna av Västlänkens stationer. Som en del av detta projekt producerar Göteborgs Internationella Konstbiennal i samarbete med Göteborg Konst en serie av tre ljudverk för att lyfta in oväntade kvaliteter i stadsrummet under byggtiden av Västlänken.

Först ut, hösten 2019, var konstnären Pia Sandström med ljudverket "Göteborgssviten" – ett undersökande konstverk som utgår från stadsdelen Haga och de utgrävningar som pågår runt omkring i samband med infrastrukturprojektet Västlänken. Ljudverket går att lyssna på här.

Nästa konstnär som kommer att presentera verk som en del av projektet Ljudkonst i stan är Manuel Pelmus. Utgångspunkten för han arbete är Göteborgs Centralstation – en av tre knutpunkter för Västlänken.  

Manuel Pelmuş har en bakgrund inom koreografi. I sitt konstnärskap arbetar han inom olika kontexter såsom utställningar, teatrar och i det offentliga rummet. Inom ramen för utställningsformatet använder han ofta sin fysiska närvaro och pågående utföranden. Gestaltandet blir en performativ strategi – genom vilket han använder människokroppen såväl som platser och institutioners sammanhang – för att utmana befintliga hierarkier och utforska kroppens relation till kollektiva minnen och historieskapande. Manuel Pelmus är verksam i Oslo och Bukarest.

Projektet genomförs av Göteborgs Internationella Konstbiennal på uppdrag av Göteborgs Stad genom trafikkontoret och kulturförvaltningen, Göteborgs Konst, inom ramen för Västlänken i staden.


Bild: Manuel Pelmus på Centralstationen. Foto: Elin Liljeblad