Occasional Groundwork

Occasional Groundwork

Occasional Groundwork är ett nätverk av tre europeiska biennaler, EVA (Ireland's Biennal of Contemporary Art), GIBCA (Göteborgs Internationella Konstbiennal, Sverige) och LIAF (Lofoten International Art Festival, Norge), med ett gemensamt intresse av att formulera sig kring den internationella konstbiennalens form. Tillsammans söker Occasional Groundwork genomtänkta metoder för produktion och spridning av samtidskonst och reflekterar över olika existerande och spekulativa organisatoriska metoder. 

Som ett första gemensamt initiativ presenteras Groundings, en serie texter av författare, konstnärer, curatorer och akademiker som utforskar teman som internationalism, hållbarhet och publikfrågor inom kontexten för den samtida konstbiennalen – och de nya villkor som skapas av den pågående pandemin. Den första texten finns att läsa via länken nedan:

Groundings#1: Taru Elfving, Time to take time to get grounded, Oktober 2020

 

Foto: Plankton genom ett mikroskop i Seili, skärgårdshavet Finland september 2020. Foto Jussi Virkkumaa, New Performance Åbo och CAA