2019.11.14_medium

2019.11.14 - 2019.11.14

Hur skriver museer historia?

Panelsamtal

Torsdag 14 november kl. 18–19.30
Göteborgs naturhistoriska museum
På svenska
 
Museer ses ofta som institutioner, men de är alltid skapade av människor. Hur uppstår ett museum? Och hur skapas ett naturhistoriskt museum? Göteborgs naturhistoriska museum är ett av de äldsta i sitt slag. Museet innehåller inte bara en imponerande samling utan är också en del av Sveriges historia och världshistorien genom berättelserna om hur varje samling blev en del av museet. Ta chansen att tillsammans reflektera över museets historia och ta del av intressanta berättelser bakom samlingarna.
 
Program organiserat av Göteborgs naturhistoriska museum