Ackreditering

Anmälan är stängd

För att närvara på förhandsvisningen av GIBCA den 6 september 2019 krävs ackreditering.
Ackrediteringen är tillgänglig för all press och för branch inom fältet för konst och kultur. 

Vid eventuella frågor, kontakta oss på press@gibca.se.

ANMÄLAN TILL ACKREDITERING ÄR NU STÄNGD