Ghost ship

Senaste pressmeddelande

Vem skriver historien?

Alternativ historiografi och aktiv förändring står i fokus för GIBCA 2021

Den 11:e upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs därför i två delar. Första delen öppnar på Röda Sten Konsthall den 5:e juni 2021, samma helg som jubileet firas. Andra delen öppnar 11 september i samarbete med Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth.

”Biennalen tar utgångspunkt i Göteborgs 400-åriga historia. Med ambitionen att titta både bakåt och framåt samtidigt undersöks hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. Konstnärers sätt att arbeta med alternativ historiografi och aktiv förändring står i fokus.

Franska tomten, en bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), används som narrativ startpunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där–de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet–knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen. Internationella och svenska konstnärer inbjuds att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten ligger på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

Sedan 2019 driver biennalen även frågan om Sveriges delaktighet i koloniala övergrepp bör uppmärksammas på Franska tomten i form av ett offentligt monument. Under 2020 och 2021 genomförs en rad publika diskussioner och konstnärliga interventioner utifrån denna fråga, bland annat i samarbete med Statens konstråd.

Biennalens dubbla titel, The Ghost Ship and the Sea Change, anspelar på biennalens önskan att ta formen av historisk utgrävningsplats och visionärt framtidsbygge samtidigt. Med blicken riktad mot havet–som infrastruktur, levande biotop, mytiskt väsen och minnesmonument–hedrar biennalen spöken ur det förflutna som sällan kommer till tals i officiella historieskrivningar. Samtidigt lyfter projektet på olika sätt fram det mångfacetterade förändringsarbete som idag pågår, bland konstnärer liksom i andra delar av samhället, för att skapa en mer hållbar framtid.”
(Lisa Rosendahl, curator)

 

Vid frågor, kontakta;
Sofia Alfredsson
Kommunikatör Röda Sten Konsthall/GIBCA
press@gibca.se
031- 12 08 46